• پشتیبانی همه جانبه

 • شرکت کندا ایده همواره پشتیبانی از مشتریان و تامین نیازهای آنها را، وجه اصلی تمایز خود دانسته و در این راستا تلاش همه جانبه را به کار می بندد. مهم‌ترین ویژگی‌های خدمات پشتیبانی کندا ایده را می‌توان به صورت زیر برشمرد:


  • تیم پشتیبانی

   • در نظر گرفتن تیم پشتیبانی مجزا برای هر کدام از پروژه ها با هدف تضمین پشتیبانی، پیش بینی، مشاوره و یا حتی خدمات تکمیلی انتخابی در زمینه هایی غیر از علوم انفورماتیک/ژئوماتیک توسط مشاوران عالی و اساتید برجسته دانشگاه های کشور و یا مدیران سازمان ها


  • ارائه راه حل

   • در زمان بررسی مسائل کارفرمایان، راهنمایی ها به گونه ای ارائه می شوند که با توجه به نیاز های اساسی و اولویت دار، بتوانند در کم ترین زمان، هزینه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین کم ترین تغییرات در منابع سازمان به پاسخ های موثر برای مشکلات خود دست یابند.


  • محدود نبودن دامنه‌ی پشتیبانی از خدمات

   • کندا ایده با بر عهده گرفتن مسئولیت انجام فعالیت‌هایی که گاه حتی در قراردادهای منعقد شده با کارفرمایان ذکر نشده است، می‌کوشد تا خدمات کاملی را به کارفرمایان ارایه کند و رضایت خاطر آنان را فراهم سازد. تیم پشتیبانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تلاش می‌کند تا ساز و کار پاسخ گویی به کارفرمایان را به بهترین شکل ممکن مکانیزه سازد تا بتوان در زودترین زمان ممکن به موثرترین پاسخ دست یابند. در این روش با استفاده از مکانیزم هایی به عنوان نمونه ارسال ایمیل و پیام کوتاه اتوماتیک از طریق سامانه های طراحی شده تیم پشتیبان از مشکلات احتمالی در سریع ترین زمان ممکن حتی در برخی موارد قبل از آگاهی سازمان کارفرما آگاه شده و به رفع مشکل می پردازند.

go to up