• اهداف و خط مشی

 • هدف شركت كندا ايده، ارائه سرويس مطلوب به كاربران و اشاعه فرهنگي جديد در كارهاي مهندسي كشور و ايجاد يك دانش بومي منحصربه‌فرد در راه‌اندازي و ارائه سيستم‌هاي پشتيبان در ابعاد ملي و بين‌المللي است. در راستای کسب جایگاه در میان شرکت های همکار و برتر کشور، کندا ایده خود را متعهد به اجرای اصول ذیل می داند :

  • انجام تعهدات و ارائه خدمات طراحی و مهندسی کارآمد و با کیفیت مطلوب مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی بر اساس ارزشهای اخلاقی و اتکاء بر تجربه و دانش اندوخته شرکت
  • توسعه بازاریابی و حضور در پروژه های بزرگ ملی
  • تأکید بر تصمیم گیری های موثر بر مبنای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
  • توسعه کیفی منابع انسانی از طریق ایجاد سازمان یادگیرنده و ارتقای مستمر دانش ، مهارت ، توانایی و مشارکت آنان در بهبود کیفیت
  • ارزیابی مداوم چگونگی عملکرد همکاران و بسترسازی لازم جهت افزایش بهره وری منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت های کاری
  • به کارگیری روش های نوین مدیریتی و مهندسی جهت ارتقاء کیفی ارائه خدمات بر اساس اصول علمی و توسعه نگرش سیستمی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تعامل با شرکت های معتبر داخلی و خارجی و بهره گیری بیشتر از توان مدیریتی همکاران به منظور توسعه زمینه های کاری و انجام پروژه های بزرگ مهندسی
  • جلب نظر و افزایش رضایت کارفرمایان با انجام پروژه ها، مطابق با برنامه زمان بندی مصوب و رعایت مشخصات کیفی، فنی، ایمنی و زیست محیطی در اجرای آنها
go to up