• مستند سازی

    • مستند سازی به عنوان کلید مدیریت دانش استفاده می شود و شامل فرآیند شناسایی، گردآوری و در دسترس عموم قرار دادن سوابق و اسناد(از قبیل مکاتبات، فایل های کامپیوتری و تصاویر) می باشد که تاریخچه پروژه را به همراه دارد. شرکت کندا ایده با علم به اهمیت مستند سازی در طول چرخه حیات پروژه و از همه مهمتر کارآمدی اطلاعات و اسناد در هر مرحله تجربیات خود را در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد.


    • محصولات مرتبط:
<
  • سوابق کاری:


  • go to up