• 1-خدمات مانیتورینگ پروژه NGL خارک تحت سامانه ITEMS

 • شروع پروژه: 91/12/13
 • پایان پروژه: تا کنون ادامه دارد.
 • کارفرما: کنسرسیوم شرکت ایریتک پتروساحل


 • 2-تبدیل، ترسیم، ویرایش و ازبیلت اسناد آرشیو فنی مجتمع پتروشیمی فجر

 • شروع پروژه: 92/06/09
 • پایان پروژه: 94/06/09
 • کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر
 • شرح پروژه:
 • تبدیل، ترسیم، ویرایش و ازبیلت اسناد آرشیو فنی مجتمع پتروشیمی فجر

 • 3-مهندسی تفصیلی طرح های زیر بنایی، جانمایی واحدها (Plot Plan) طراحی محوطه سازی و جاده های مجتمع پتروشیمی گچساران

 • شروع پروژه: 1398
 • پایان پروژه: 1391
 • کارفرما: شرکت پتروشیمی گچساران
 • شرح پروژه:
 • خدمات طراحی انجام شده در مجتمع پتروشیمی گچساران علاوه بر راه اندازی و استقرار سیستم ITEMS به شرح زیر است:
 • بهینه سازی تراس بندی اراضی مجتمع پتروشیمی بوشهر
 • تهیه نقشه های مربوطه و نهایی سازی کدهای ارتفاعی
 • طراحی هندسی، مسطحاتی و ارتفاعی عبورگاه ها و کریدورهای داخل مجتمع و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی تقاطع ها، شیب های طولی و عرضی عبورگاه ها و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی حفاظت شیب و دیوارهای حائل و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم جمع آوری آب های سطحی و تهیه نقشه های مربوطه
 • تهیه نقشه های جنرال پلان مجتمع

 • 4-خدمات مشاوره مهندسی در رابطه با مطالعات پایه، جانمایی واحدها (Plot Plan) طراحی محوطه سازی و جاده های مجتمع پتروشیمی بوشهر

 • شروع پروژه: 1389
 • پایان پروژه: 1391
 • کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر
 • شرح پروژه:
 • بهینه سازی تراس بندی اراضی مجتمع پتروشیمی بوشهر
 • تهیه نقشه های مربوطه و نهایی سازی کدهای ارتفاعی
 • طراحی هندسی، مسطحاتی و ارتفاعی عبورگاه ها و کریدورهای داخل مجتمع و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی تقاطع ها، شیب های طولی و عرضی عبورگاه ها و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی حفاظت شیب و دیوارهای حائل و تهیه نقشه های مربوطه
 • طراحی سیستم جمع آوری آب های سطحی و تهیه نقشه های مربوطه
 • تهیه نقشه های جنرال پلان مجتمع

 • 5-طراحی، راه اندازی، بهره‌برداري و نگه داري سيستم جامع مديريت آف‌سايت (IOMS) و جنرال‌پلان در پروژه آف‌سايت فاز 2 صنايع پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي

 • شروع پروژه: 1382
 • پایان پروژه: 91/12/30
 • كارفرما: (پتروشیمی دماوند)شرکت سازه پردازی ایران
 • شرح پروژه:

  تامين خدمات سيستم جامع مديريت اطلاعات مبتني بر GIS سه بعدي (IOMS) (طراحي-استقرار-برداشت- تبديل فرمت- ورود اطلاعات) (به عنوان بخشي از خدمات مهندسي مرحله سوم طرح آفسايت فاز 2 مجمتع هاي صنايع پتروشيمي عسلويه)


 • 6-جانمايي محل بهينه فلر‌هاي فاز 2 منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي

 • شروع پروژه: 1390
 • پایان پروژه: 1392
 • كارفرما: (شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي) شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران
 • شرح پروژه:

  مديريت پروژه، طراحي مدل مفهومي، طراحي پايگاه داده، طراحي رابط كاربر، برنامه نويسي و توسعه الگوريتم‌هاي مورد نياز و بهره‌برداري و نگهداري از سيستم‌ها


 • 7-تهیه نقشه های ازبیلت محوطه و ساختمانهای کمپ مهندسی ساحلی امام علی(ع) فاز13 پارس جنوبی (کارفرمای اصلی: شرکت پترو پایدار)

 • شروع پروژه: 91/03/27
 • پایان پروژه: 91/05/27
 • كارفرما: شرکت آبادراهان پارس
 • شرح پروژه:

  هدف از اين پروژه تطبيق وضع موجود كمپ مهندسي با نقشه هاي طرح آن در ديسيپلين هاي مختلف نظير مكانيكال، الكتريكال، و سيويل بوده است.

go to up